Programy pro ZŠ

Počínaje školním rokem 2023/2024 rozšiřujeme svou činnost také na pole primární prevence ve školách. Kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných programů primární prevence garantuje organizace Maják o. p. s., která již 25. rokem působí na Liberecku a nyní ve spolupráci s námi zahajuje činnost také na Ostravsku.


Kontakt pro objednávku programů nebo domluvení schůzky:

Vlastimil Zoreník, lektor primární prevence
e-mail: vlastimil.zorenik@majakops.cz
tel. číslo: 774 810 530


Naše služby

Programy primární prevence na základních školách

  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Problematika netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa
  • Prevence závislosti na návykových látkách, nikotinu, alkoholu a prevence dalších závislostí
  • Prevence projevů rasismu, extremismu a xenofobie
  • Problematika náboženských sekt
  • Prevence rizikového sexuálního chování
  • Prevence poruch příjmu potravy

Kompletní informace o programech najdete na webu Majáku:
www.majakops.cz